Generelt

Persondatapolitikken beskriver, måden hvorpå Mameluk.dk indsamler og behandler dine oplysninger.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Mameluk.dk.

Mameluk.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse mht. dine personlige oplysninger skal rettes kontakt@mameluk.dk.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger Mameluk.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse og informationer om din computer mhp. forbedringer, målrettet markedsføring og sikkerhed.

Når du køber et produkt på Mameluk.dk, indsamler vi følgende oplysninger:
Dit navn
Din adresse
Din e-mailadresse
Dit telefonnr. (valgfrit)
Oplysninger om hvilke produkter du køber

Disse er mhp. levering af produkter, opretholde sikkerheden og til opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.

Når du opretter en profil eller foretager et køb, har du mulighed for at give samtykke til at modtage nyheder og opdatering pr. mail. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke enten ved at trykke på afmeldelseslinket i bunden af den markedsføring du modtager.

 

Dine rettigheder

Med henblik på at tydeliggøre behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

 

Retten til indsigt

Du er til enhver tid berettiget til at anmode om oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du kan til en hver tid se, hvilke persondata vi har registreret om dig ved at logge på din konto hos Mameluk.dk.  Her kan du klikke på Informationer, Adresser, Mine ordrer m.m.

 

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på kontakt@mameluk.dk, så oplysningerne kan blive rettet.

Du har også selv mulighed for at rette dine oplysninger ved at logge ind på din konto hos Mameluk og klikke på Informationer eller Adresser.

 

Retten til sletning

Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, hvis betingelserne for sletning er opfyldt. Hvis behandling af dine oplysninger er nødvendige for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller lignende, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du f.eks. mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte eller bliver behandlet ulovligt.

 

Retten til dataportabilitet

Du har for det første ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til en dataansvarlig. Personoplysningerne skal sendes til dig i et læsevenligt format.

Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis følgende to betingelser er opfyldt:

Behandlingen af dine oplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Du har selv givet de oplysninger, der behandles.

 

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedringer og markedsføring.

 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger.

 

Sletning af personoplysninger

Personoplysningerne registreres hos Mameluk.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Sikkerhed

Vi har passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

Kontaktoplysninger

Mameluk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Mameluk.dk.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, skal du rette henvendelse til Mameluk.dk på kontakt@mameluk.dk

 

 

 

 

Persondatapolitikken er senest opdateret 01.09.2020